СТАТУТ

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Президентсько-парламентської республіки “Таврія”

КЗ “НВК “Перспектива” Таврійської сільської ради

І. Загальні положення 

 1. Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України “Про освіту”, “Про громадські організації”, Статуту школи.
 2. Самоврядування пропагує дружні відносини та співпрацює з різними громадськими об`єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками. 

ІІ. Мета і завдання шкільного органу самоврядування 

 1. Різносторонньо розвиватись, самовдосконалюватись, самореалізуватись на благо собі, одноліткам, школі, власній родині, своїй батьківщині, народові України.
 2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів школи.
 3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.
 4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.
 5. Прагнути узгодженості і балансу інтересів між учнями і дорослими. 

ІІІ. Органи управління учнівського самоврядування

Права і обов`язки 

 1. Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яка скликається один раз на рік.
 2. Керівні функції учнівського самоврядування виконує засідання учнівського парламенту на чолі з президентом, яке проводиться раз на місяць.
 3. Виконавчим органом учнівського самоврядування є президент самоврядування та шкільний парламент , який обирається на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.
 4. Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування.
 5. Президентом учнівського колективу може бути учень 8 – 11 класу, який обирається таємним голосуванням більшістю голосів учнів школи.
 6. Форми діяльності міністерств  визначаються на засіданнях парламенту. 

Кожен, хто навчається в школі має право:

-діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободи інших;

-за образу його честі і гідності подати заяву в актив школи;

-подати свою пропозицію в актив учнівського самоврядування;

-висувати кандидатуру, а також самовисуватися і бути обраним в будь-який орган школи;

-брати участь в будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т. і.);

-ставити питання про перебування в школі учня школи, якщо той своїми діями порушує закони школи;

-вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії;

-не з’явитися на урок тільки за домовленістю з учителем або директором школи;

Кожен учень зобов’язаний:

-пройти курс навчання в школі;

-подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

-виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;

-дотримуватись норм статуту та законів школи.

Закон “Про захист честі та гідності учня школи, викладача і працівника школи”

Особистість кожного, хто працює чи навчається у школі, є недоторканою, і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Образою честі і гідності людини є:

-нанесення побоїв, побиття;

-загроза, залякування і шантаж;

-вживання образливих слів, кличок;

-дискримінація за національними і соціальними ознаками;

-глузування з фізичних недоліків, вад;

-поява в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

-добровільне прийняття на себе функції раба (“шістки”);

-здирство, вимагання;

-крадіжка;

-псування особистих речей інших людей;

-брудні наклепи, плітки;

-будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

Повноваження Президента

Обов’язки Президента:

-призначає заступника та міністрів; 

-планує і веде збори Правління (чи призначає ведучих);

-розподіляє завдання між активом;

-співпрацює з директором школи;

-виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою;

-відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в школі. Є лідером!

Заступник

Заступник:

– є правою рукою президента;

-за відсутності Президента виконує його обов’язки;

-допомагає Президенту виконувати його обов’язки;

-щохвилини готовий перейняти обов’язки Президента.

Повноваження міністрів

1.Керують роботою міністерств.

2.Особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування, наприклад:

-Контакти з органами місцевого самоврядування;

3.Збирають ідеї учнів  стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах активу.

4.Представляють своїм класам звіти роботи Правління Самоврядування.

Про педагога-консультанта

Педагог-консультант:

-Обирається учнівським самоврядуванням з числа вчителів, які дають на це згоду, враховуючи бажання педагогів опікуватися учнівським самоврядуванням;

-Виконує функції радника самоврядування;

-Виконує функцію посередника між самоврядуванням і вчителями, батьками та місцевою громадою;

Основні напрями діяльності педагога-консультанта

-методично правильно готувати учнів до самоврядування;

-педагогічно грамотно керувати їх діяльністю;

-поступово розширювати функції самоврядування в різних сферах діяльності;

-рекомендувати органам самоврядування суспільно-значущі і цікаві колективні справи;

-чітко визначати обов’язки;

-включати в систему самоврядування якомога більше число учнів;

-організовувати постійний контроль за виконанням єдиних педагогічних вимог до учнів за допомогою самоврядування;

-будувати взаємини між органами самоврядування, колективом учнів і педагогів на ідеях педагогіки співробітництва;

-розширювати гласність в роботі органів самоврядування.

Шкільний парламент:

Актив учнівського самоврядування – орган влади школярів, що підпорядковується загальним зборам.

Обраним до правління може бути кожен учень, що визначає статут дотримується законів школи.

Кожен клас обирає двох представників до активу школи (8-11 класи), один представник від 5-7 класів.

Актив вирішує питання про порушення законів школи і, в залежності і в кількості ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення тощо).

Актив може подати клопотання до адміністрації школи про виключення учня або апеляцію про його виключення.

Актив організовує й сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.

Актив контролює роботу старост класів; має право бути присутнім на засіданні педагогічної Ради школи.

Староста класу – це учень, що слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів в межах класу, сприяє організації життя класного колективу.

Старосту обирає класний колектив або призначає класний керівник.

Староста звітується перед головою самоврядування, класним керівником.

Актив корегує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

Статут є дійсним поки відповідає сучасній структурі школи.

Основні напрями діяльності

органів учнівського самоврядування 

Міністерство  «Внутрішніх справ»:

–         проводить  роботу з вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

–         організовує консультаційну допомогу з предметів;

–         бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

–         контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;

–         надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів;

–         бере участь у підготовці і проведенні бесід в класах  (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання);

–         виховує культуру читання та бережливе ставлення до книги, підручника;

–         проводить бесіди, рейди-перевірки на краще збереження підручників. 

–         забезпечує захист прав та інтересів учнів;

–         організовує допомогу дітям-інвалідам та дітям з малозабезпечених сімей, дітям-сиротам;

–         контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час;

–         організовує чергування учнів  по школі та під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку;

–         контролює та оцінює чергування по класах;

–         контролює дотримання  учнями Статуту школи (Правил внутрішкільного  розпорядку  учнів);

–         контролює відвідування учнями школи;

–         надає допомогу педагогічному колективу у вивченні свідомої дисципліни, приймає участь у розробці законодавчих документів, правил поведінки в школі, стежить за їх виконанням;

–         організовує змагання за високу організованість класу, відсутність факторів порушення дисципліни, охорони громадського порядку, вміння ввічливо і старанно поводитись у школі, вдома, у колі друзів, за межами школи;

–         розглядає порушення різних правил, різні конфлікти;

–         виходить з пропозиціями на батьківський комітет, педраду, координаційну раду (за потребою);

–         організовує правову освіту (вивчення Правил для учнів, Статуту школи, документів про освіту, учнівське самоврядування, адміністративного та кримінального кодексів, інших правових документів), –               проводить зустріч з правоохоронцями. 

Міністерство «Культури та спорту»

–         залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності;

–         підбирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей;

–         організовує проведення загальношкільних свят, вечорів, дискотек, різних конкурсів, відзначення народних традицій;

–         готує творчі виставки учнів;

–         встановлює зв’язки з кінотеатрами, клубами, музеями;

–         вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва;

–         в кожному класі організовує культурно-масову роботу, залучає учнів до участі в загальношкільних заходах;

–         організовує культпоходи та екскурсії з врахуванням заявок класних колективів. 

–         пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми);

–         залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

–         проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;

–         організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи;

–         контролює санітарний стан у школі, класах, дотримання гігієнічного режиму в їдальні, особисту гігієну учнів;

–         приймає участь у підготовці та проведенні позакласних заходів щодо формування навичок здорового способу життя  та культури поведінки;

–         проводить санітарно-освітню роботу серед учнів (проводить бесіди, дискусії, анкетування, тематичні заходи). 

Міністерство «Дисципліни та порядку”

-надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів;

-організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних чергових Правління, оцінює якість виконання цієї роботи;

-виховує в учнях бережливе ставлення до збереження шкільного майна;

-створює бригади учнів для ремонту меблів та шкільного інвентарю;

-призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи;

-виходить з пропозиціями на батьківський комітет, правління школи з питань поведінки учнів;

Міністерство « Інформації та пропаганди»:

–         забезпечує гласність в діяльності органів учнівського самоврядування;

–         інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в школі (робота на шкільному сайті);

–         розвиває у дітей вміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільної газети;

–         сприяє підвищенню інтересу учнів до життя школи;

–         забезпечує інформацією з життя школи (гарячі новини, вітання на замовлення, спортивні новини, інформаційний вісник безпеки життєдіяльності, відео-проекти, підсумки роботи);

–         збирає та обробляє дані, надає інформацію щодо подальшої діяльності органів учнівського самоврядування.

VІ. Вибори

Положення про вибори Президента

Вибори Президента:

Кандидати висуваються як групою учнів, так і шляхом самовисування;

Президент обирається таємним голосуванням у визначений день у визначеному місці під спостереженнях виборчої комісії;

Президент обирається простою більшістю голосів учнів класів школи шляхом таємного голосування.

Президент обирається терміном не більше ніж на три роки або до закінчення школи.

Право бути обраним має кожен учень 8-11 класів школи.

Президент приступає до своїх обов’язків на наступний день після відкритого оголошення результатів виборів.

Положення про Правління Учнівського Самоврядування

Актив учнівського самоврядування – орган влади школярів, що підпорядковується загальним зборам.

Обраним до правління може бути кожен учень, що визначає статут дотримується законів школи.

Кожен клас обирає двох представників до активу школи (8-11 класи), один представник від 5-7 класів.

Актив вирішує питання про порушення законів школи і, в залежності і в кількості ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення тощо).

Актив може подати клопотання до адміністрації школи про виключення учня або апеляцію про його виключення.

Актив може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником школи.

Актив організовує й сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.

Актив контролює роботу старост класів; має право бути присутнім на засіданні педагогічної Ради школи.

Староста класу – це учень, що слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів в межах класу, сприяє організації життя класного колективу.

Старосту обирає класний колектив або призначає класний керівник.

Староста звітується перед головою самоврядування, класним керівником.

Актив корегує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

Статут є дійсним поки відповідає сучасній структурі школи.

Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором школи.

Прийнято Правлінням учнівського самоврядування.