Затверджено наказом директора НВК від 03.09.2019 № 180

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки жорстокого поводження, насильства, булінгу (цькування) в НВК «Перспектива» Таврійської сільської ради

Загальні питання

 1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) від 18 грудня 2018 р. № 2657-УІІІ»
 2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування)
 3. Заявниками можуть бути здобували освіти, їх батьки/законні представники, працівники, педагогічні працівники закладу та інші особи
 4. Заявник забезпечує повноту та достовірність інформації
 5. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

систематичність (повторюваність) діяння;

наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Подання заяви про випадки булінгу (цькування)

 1. Здобувані освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти уповноваженій особі або директору НВК «Перспектива».
 2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування) (далі – Заява)
 3. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює уповноважена особа, а разі її відсутності – особисто директор НВК або його заступник.
 4. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування)
 5. Заява подається у письмовому вигляді на ім’я керівника освітнього закладу відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Заява заповнюється державною мовою, розбірливим почерком. Виправлення не допускаються. У заяві необхідно вказати: прізвище, ім’я, по батькові заявника, адресу фактичного проживання, контактний телефон; статус (постраждалий чи свідок булінгу); навести розгорнутий виклад фактів; інформацію щодо джерела отримання інформації; тривалість; дата подання заяви та особистий підпис. Форма та примірний зміст заяви оприлюднюються на сайті ніколи.
 6. Датою подання заяви є дата її прийняття.
 7. Розгляд заяв       здійснює директор         НВК з           дотриманням

конфеденційності.

Уповноважена особа

 1. Уповноваженою особою призначається працівник НВК із числа педагогічних працівників.
 2. До функцій уповноваженої особи відноситься прийом та реєстрація Заяв, повідомлення керівника закладу, організація та координація розслідування випадків булінгу, ведення Журналу реєстрації рішень комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) та Журналу реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі, повідомлення відповідних органів про факт булінгу , факт домашнього насилля
 3. Уповноважена особа призначається наказом директора НВК
 4. Інформація про уповноважену особу та її контактний телефон оприлюднюється на сайті школи

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

 1. За результатами розгляду заяви наказом директора по закладу освіти створюється Комісія з розгляду випадів булінгу (цькування) за участі педагогічних працівників, практичного психолога школи, батьків потерпілого та булера, керівника закладу, інших зацікавлених осіб.
 2. Уповноважена особа закладу освіти у 3-денний період з моменту отримання заяви скликає засідання Комісії з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування).
 3. Уповноважена особа у разі виникнення підозри, або отримання заяви щодо насильства, булінгу, жорстокого поводження з дитиною/працівником закладу освіти або якщо є реальна загроза його вчинення (удома, з боку однолітків, з боку інших) проводить зустріч із особою, стосовно якої є інформація про жорстоке поводження, намагається розговорити, встановити контакт, довірливі стосунки та надати емоційну підтримку; проявити інтерес, дружелюбність, щирість, теплоту і симпатію, постраждала особа має відчути, що її дійсно чують і розуміють. У процесі розмови, якщо особа підтверджує факт жорстокого поводження чи насильства щодо неї, уповноваженій особі необхідно з’ясувати терміни подій, які відбулися, та отримати їх опис.
 4. Комісія з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування) у 7- денний період з моменту отримання заяви проводить розслідування, з’ясовує всі обставини та за результатами розслідування приймає відповідне рішення та рекомендації. За підсумками роботи комісії складається протокол.
 5. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України
 6. Для прийняття рішення та вжиття відповідних заходів реагування результати проведеного розслідування узагальнюються наказом по закладі освіти.
 7. Якщо заявлений випадок цькування був одноразовим (конфлікт, сварка), питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу. Результат розслідування та рішення комісії доводиться керівником закладу до відома постраждалого.
 8. У випадку, якщо Комісія не кваліфікує випадок, як булінг, а постраждалий не згодний з рішенням комісії, то він може одразу звернутися із заявою до органів Національної поліції України, про що керівник закладу має повідомити постраждалого.
 9. Якщо Комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
 10. Рішення комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в спеціальному Журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії.
 11. Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей із повідомленням про випадки булінгу (цькування)
 12. Батьки зобов’язані виконувати рішення Комісії.

Терміни подання та розгляду заяв

 1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти директора НВК /уповноважену особу про випадки булінгу, а також подати заяву.
 2. Рішення про проведення розслідування із визначенням складу Комісії видається протягом одного робочого дня з дати подання заяви.
 3. Розслідування випадків булінгу (цькування) проводиться протягом 10 робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування.
 4. Директор НВК зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей про кваліфікований Комісією випадок булінгу (цькування) протягом 1 робочого дня.